>

Cửa Đi Mở Xếp Gấp

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Cửa đi mở xếp gấp với ưu điểm chính là làm được rất nhiều cánh: 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh, được thiết kế linh hoạt nhờ tính cơ động vừa xếp vừa gấp rất tiện lợi, tiết kiệm được không gian.

Cửa Đi Mở Xếp Gấp

CỬA ĐI MỞ XẾP GẤP 4 CÁNH

2,200,000 

Cửa Đi Mở Xếp Gấp

CỬA ĐI MỞ XẾP GẤP 6 CÁNH

2,215,000 

Cửa Đi Mở Xếp Gấp

CỬA ĐI MỞ XẾP GẤP 8 CÁNH

2,115,000 

Cửa Đi Mở Xếp Gấp

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT 3 CÁNH

2,500,000