>

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT 3 CÁNH

2,500,000 

Cửa mở xếp gấp 3 cánh hay còn gọi là cửa xếp trượt 3 cánh với ưu điểm nổi bật: có thể xếp gấp 3 cánh về một phía để mở rộng tối đa 100% không gian.